Każdy rowerzysta włączający się do ruchu drogowego powinien znać odpowiednie miejsca po których może się poruszać. Najwłaściwszym z nich są drogi i ścieżki rowerowe wyznaczone jedynie dla rowerzystów. Jeżeli jednak nie ma takowych, rowerzysta zobowiązany jest do korzystania z jezdni razem z innymi uczestnikami ruchu drogowego. Mimo wszystko, zdarzają się czasem sytuacje, kiedy to rowerzysta nie może skorzystać z jezdni lub jest to dla niego niebezpieczne.

Poruszanie się rowerem po chodniku jest możliwe w sytuacji gdy rowerzysta jest opiekunem osoby przemieszczającej się na rowerze, pod warunkiem, że nie ukończyła ona 10 roku życia. Drugą sytuacją uprawniającą rowerzystę do korzystania z chodnika jest sytuacja, kiedy to na drodze panują bardzo złe warunki atmosferyczne, przez które rowerzysta mógłby być narażony na niebezpieczeństwo. Istnieje także trzecia sytuacja umożliwiająca rowerzyście korzystania z chodnika. Jeżeli rowerzysta znajduje się na drodze, na której dopuszczalna prędkość przekracza 50 km na godzinę, pod warunkiem, iż nie ma wydzielonej ścieżki dla rowerzystów, a chodnik ma szerokość przynajmniej dwóch metrów, może on wtedy skorzystać z prawa do jechania po chodniku.